Писмен въпрос E-0320/09, зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Информация относно усвояването на средствата по програмата LIFE+ от страна на община Пиза (Италия)