TITJUR Caturla-Poch и de la Fuente Pascual/Парламент Решение на Съда (трети състав) от 13 юли 1989 г. # Luis Caturla-Poch и Félix de la Fuente Pascual срещу Европейски парламент. # Длъжностни лица. # Съединени дела 361/87 и 362/87.