Писмен въпрос E-6717/08 зададен от Jim Allister (NI) на Съвета. Региони