Gagliardi/OHMI-Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU) TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 14 декември 2006 г. # Salvatore Gagliardi срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността. # Дело T-392/04.