Odluka o zaključenju službenog ispitnog postupka nakon povlačenja prijave države EFTA-e – Sporazum s društvom PCC o električnoj energiji iz 2014. i Sporazum o prijenosu električne energije iz 2014.