Решение за закриване на официалната процедура по разследване вследствие на оттегляне на уведомлението от страна на държавата от ЕАСТ — Договор за доставка на електроенергия и споразумение за пренос на електроенергия, сключени от PCC през 2014 г.