Писмен въпрос E-6804/10 Simon Busuttil (PPE) до Комисията. Процедури за нарушения спрямо държави-членки