Zaak C-260/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door The Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 26 mei 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC