PROPCELEX Решение на Комисията от 20 септември 2006 година за създаване на група на високо ниво по отношение на езиковото разнообразие