Писмен въпрос P-2440/07 зададен от Stavros Arnaoutakis (PSE) на Комисията. Недостиг на вода на гръцките острови