Дейността на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ-ЕС през 2009 г. Резолюция на Европейския парламент от 23 ноември 2010 г. относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ-ЕС през 2009 г. (2010/2236(INI))