ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) Hospodářský a měnový výbor Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen