Доклад относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2011 година, придружен от отговора на Института