Писмен въпрос E-2655/10, зададен от Georgios Papastamkos (PPE) на Комисията. Международна индустрия за семена