Дело C-267/13: Решение на Съда (шести състав) от 30 април 2014 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Nutricia NV/Staatssecretaris van Financiën (Комбинирана номенклатура — Тарифни позиции — Медикаменти по смисъла на позиция 3004 — Понятие — Хранителни препарати, предназначени да бъдат предписвани единствено ентерално, под лекарски надзор, на лица, които са подложени на медицинско лечение — Напитки по смисъла на подпозиция 2202 — Понятие — Хранителни течности, предназначени да бъдат предписвани ентерално, а не орално)