Регламент за изпълнение (ЕС) № 484/2012 на Комисията от 7 юни 2012 година за определяне на максималния размер на помощта, предоставена за частно складиране на маслиново масло в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 430/2012