Писмен въпрос E-3755/10 Ioannis A. Tsoukalas (PPE) до Комисията. Икономически последствия от пиратството на софтуер в ЕС