Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 17 februari 2006.