/* */

Определение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 17 февруари 2006 г. # Комисия на Европейските общности срещу Transport Environment Development Systems (Trends) и други. # Арбитражна клауза - Възражение за недопустимост. # Дело T-449/04. Комисия/Trends TITJUR