Писмен въпрос E-3516/10, зададен от Ioan Enciu (S&D) на Комисията. Актове на дискриминация и ксенофобия по отношение на представители на ромите