Дело C-306/11 P: Решение на Съда (пети състав) от 28 юни 2012 г. — XXXLutz Marken GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Natura Selection, SL (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Фигуративна марка „Linea Natura Natur hat immer Stil“ — Възражение на притежателя на фигуративната марка на Общността „natura selection“ — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване)