Дело T-131/10: Решение на Общия съд от 24 ноември 2011 г. — Saupiquet/Комисия (Митническо право — Възстановяване на вносните сборове — Консерви от риба тон с произход от Тайланд — Тарифна квота — Дата на откриване — Неделя — Изчерпване на квотата — Член 239 от Митническия кодекс на Общността — Членове 308а–308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 — Регламент (ЕО) № 975/2003)