Бурунди Резолюция на Европейския парламент от 22 май 2008 г. относно нарастващото напрежение в Бурунди