Решение (ЕС) 2016/1582 на Европейския парламент от 28 април 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година