Писмен въпрос E-009819/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията. Гръцка организация за лекарствата