Писмен въпрос E-011695/11 Nuno Melo (PPE) до Комисията. „Правилото на Бъфет“ II