Решение (ОВППС) 2016/1635 на Комитета по политика и сигурност от 30 август 2016 година за започване на изграждане на капацитет и обучение на либийската брегова охрана и военноморски сили от военната операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED операция SOPHIA) (EUNAVFOR MED/3/2016)