Recomandarea Băncii Centrale Europene din 2 august 2016 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2016/24)