Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 62/2004 от 26 април 2004 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП$