Zaak T-142/14: Beschikking van het Gerecht van 1 februari 2016 — SolarWorld e.a./Raad [„Beroep tot nietigverklaring — Subsidies — Invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) van oorsprong uit of verzonden uit China — Definitief compenserend recht — Vrijstelling van de invoer waarvoor een verbintenis is aanvaard — Onscheidbaarheid — Niet-ontvankelijkheid”]