T-142/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. február 1-jei végzése – SolarWorld és társai kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Szubvenció — Kínából származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatala — Végleges kiegyenlítő vám — Az elfogadott kötelezettségvállalás tárgyát képező behozatal mentessége — Elválaszthatatlanság — Elfogadhatatlanság”)