Sag T-142/14: Rettens kendelse af 1. februar 2016 — SolarWorld m.fl. mod Rådet (Annullationssøgsmål — dumping — importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Kina — endelig antidumpingtold — fritagelse for import, der er genstand for en godtagelse af et pristilsagn — uadskillelighed — afvisning)