Дело T-142/14: Определение на Общия съд от 1 февруари 2016 г. — SolarWorld и др./Съвет (Жалба за отмяна — Субсидии — Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китай — Окончателно изравнително мито — Освобождаване на вноса, за който има приет ангажимент — Неразделност — Недопустимост)