Дело C-533/15: Определение на председателя на Съда от 2 май 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof — Германия) Feliks Frisman/Finnair Oyj