Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 21. října 2004.