TITJUR Комисия/Гърция Решение на Съда (втори състав) от 21 октомври 2004 г. # Комисия на Европейските общности срещу Република Гърция. # Морски транспорт - Свободно предоставяне на услуги. # Дело C-288/02.