Регламент (ЕО) № 2303/2003 на Комисията от 29 декември 2003 година относно специалните правила за етикетиране на вината, внасяни от Съединените американски щати