Писмен въпрос E-003613/11 Nuno Melo (PPE) до Комисията. Магистрала ER377-2 — министерско постановление № 5117/2011