Дело F-107/15: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 февруари 2016 г. — Fedtke/ЕИСК (Публична служба — Длъжностни лица — Автоматично пенсиониране — Възраст за пенсиониране — Искане за оставане на работа след навършване на съответната възраст — Член 52, алинея втора от Правилника — Интерес на службата — Член 82 от Процедурния правилник — Липса на абсолютна процесуална предпоставка — Нередовност на досъдебната процедура)