Заключение на генералния адвокат Wathelet представено на25 юни 2014 г.