Регламент (ЕО) № 2793/1999 на Съвета от 17 декември 1999 година за някои процедури за прилагане на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и Южноафриканската република