Писмен въпрос E-3936/08, зададен от Stavros Arnaoutakis (PSE) на Комисията. Азбестови тръби в гръцката водопроводна мрежа