TITJUR Решение на Съда (четвърти състав) от 19 януари 1988 г. # Erich Biedermann срещу Сметна палата на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 2/87. Biedermann/Сметна палата