TITJUR Решение на Съда (пети състав) от 24 септември 1985 г. # The Queen, ex parte E. D. & F. Man (Sugar) Ltd срещу Intervention Board for Agricultural Produce (IBAP). # Искане за преюдициално заключение: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Обединеното кралство. # Възстановявания при износ. # Дело 181/84. Man (Sugar)