Писмен въпрос E-6346/08 зададен от Fiona Hall (ALDE) на Комисията. Northern Rock