Galan Girodit/СХВП TITJUR Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 септември 2011 г. # Marc Galan Girodit срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Публична служба. # Дело F-7/10.