Регламент за изпълнение (ЕС) № 1076/2011 на Комисията от 24 октомври 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година