Писмен въпрос E-005473/11 Bendt Bendtsen (PPE) до Комисията. Обществени поръчки и недостатъчна трансгранична дейност