Свободно работно място за директор (степен AD 14) на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), Будапеща — COM/2015/20008