Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/929 на Комисията от 1 юни 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Gall del Penedès (ЗГУ)]$